Aanvraag examen voor VDH kringgroepen provincie Noord-Holland. 

De aanvraag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het evenement bij het C.B.A. te zijn. Zorg dus dat u de aanvraag op tijd verstuurd naar de Provinciale Afdeling

Procedure:

De kringgroepfunctionaris vult het deel bestemd voor de kringgroep volledig in.  

Verstuur via de Email button onder aan het formulier de aanvraag als bijlage naar het  Provinciaal Bestuur.

Meesturen bevestiging keurmeester is niet nodig. Bij aanvraag buitenlandse keurmeesters zie vademecum.

Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden onder: 

" aanvraagformulier CACIT+buitenlandse Keurmeester " 

Aanvraagformulier

Indien bij het verzenden uw Email applicatie niet automatisch wordt geopend clickt u op de button kopie verzenden.